Ikerlur, S.L.-k kalkuluetarako, bertan garaturiko hainbat aplikazio informatiko erabiltzen ditu, horiez gain kalkulu geoteknikoak egiteko, ondorengo aplikazio komertzialen azken bertsioen lizentziak ditu:

Lurzoruen/arroken Mekanika

Slide, Dips, Roclab, Swedge, RocPlane, Unwedge, RocSupport, Phase 2 eta Settle 3D, Rocscience-k garatuak.Consol VirginiaTech-ena; RockPack IIIde C.F. Watts-ena.

Arroka blokeen erorketa ibilbidearen simulazioa

RocFall Rocscience-rena; CRSP DOT eta Colorado Geological Service-enak; Rotomap   Geosoft International-ena.

Zimendatze injinerutza

Dynamic Probing; Loadcap eta Paratie GeoStru-renak; Cype de Cype Ingenieros-ena, etab.

Tresneria

In-SiteSoil Instruments Ltd-ren programa. zundaketetan eginiko neurketa inklinometrikoen interpretazio eta datu iraulketarako.

Datu geologiko-geoteknikoen kudeaketa

gINT, gINT Software Bentley Ltd.-ena programa, zundaketa, kalikata eta laborategi entseguen datuen kudeaketa eta aurkezpenerako

Georradar – GPR datuak

RADAN, Geophysical Survey Systems–ena programa, georradarrarekin erregistraturiko datuen prozesaketa, analisi, interpretazio eta aurkezpenerako